Zákony přírody na dosah žákům
PŘEDMĚTY

O projektu

Název projektu:  Zákony přírody na dosah žákům - Badatelský způsob výuky na ZŠ

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0029

Realizace projektu: 1. 4. 2013 – 31. 12. 2014

Partner projektu: Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium

 

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci 1. prioritní osy Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt usiluje o probuzení zájmu žáků o problematiku přírodních věd. Cílem všech klíčových aktivit je inovace tradičního způsobu výuky přírodních věd uspořádáním série přírodovědných experimentů realizovaných samotnými žáky v prostorách školy i mimo ni. Během jejich realizace děti nejen poodhalí zákonitosti přírody, ale nahlédnou také na jejich důležitost v našem každodenním životě.

 

Hlavním cílem projektu je ukázat žákům, že fyzika, chemie, biologie a matematika nás vždy a všude obklopují a ve svých aplikovaných důsledcích neustále ovlivňují naše životy. Projekt usiluje o navrácení úžasu do dětských očí nad jevy, s nimiž se žáci denně setkávají, a proto si jejich půvab, kouzlo a tajuplnost již ani neuvědomují. Vše má vést k podnícení zájmu o přírodovědu obecně, k podnícení zájmu o další studium přírodovědných disciplín, jež jsou dnes často žáky vnímány jako neatraktivní a suchopárné. Žáci budou sami experimenty navrhovat a provádět, snažit se přijít na zákonitosti na základě vlastní zkušenosti a prožitku. Učitel jim bude průvodcem na této cestě.

 

V rámci projektu ověříme nový způsob výuky, vytvoříme metodické materiály pro učitele a pracovní listy pro žáky. Uvědomujeme si, že pouhý nákup moderních pomůcek k tomu nestačí. Avšak právě u přírodovědných oborů platí, že bez reálné možnosti žáků „osahat si přírodu“ a zažít probíranou látku, jsme odkázáni na přednášení suchopárné teorie. Měřící senzory a pomůcky jsou pro nás v tomto projektu prostředkem, nikoliv cílem. 

 

Projektem chceme zajistit základní měřící pomůcky a senzory pro pokrytí látky 5. - 9. ročníku v oblastech: Př, CH, ZEM a FY. Prostřednictvím moderních technologií chceme do vyučování přírodovědných předmětů zavést nový - badatelský způsob výuky a tím významně zvýšit jeho kvalitu a atraktivnost pro žáky, u nichž chceme cíleně rozvíjet určité klíčové kompetence a posílit mezipředmětové vazby v rámci jejich studia.