Zákony přírody na dosah žákům
PŘEDMĚTY

Fyzika

EXPERIMENTY

Fotogalerie
17.12.2014

Elektromagnetická indukce

Z minulých hodin žáci již vědí, že v okolí vodiče s elektrickým proudem existuje magnetické pole. Je ale možné, aby obráceně pomocí magnetického pole vznikl v uzavřeném obvodu elektrický proud? Na počátku 19. století se touto otázkou zabýval známý anglický fyzik a chemik Michael Faraday. Po zhruba deseti letech pokusů v roce 1831 objevil jev, který nazval elektromagnetickou indukcí: při změně magnetického pole v okolí cívky vzniká v obvodu cívky proud. Elektrický proud, který při tomto jevu v uzavřeném obvodu vzniká, nazval indukovaný proud.

Soubory ke stažení

Elektromagnetická indukce
(175.444 kB)
Fotogalerie
13.11.2014

Archimédův zákon (senzor síly)

Jeden z nejvýznamnějších učenců starověku byl řecký fyzik a matematik Archimédes ze Syrakus. (žil 287 – 212 př. n. l.) Zkoumal podmínky rovnováhy sil, definoval těžiště, zavedl pojem moment síly. Zabýval se optikou a technickými problémy. Nejznámější z jeho objevů je nazvaný jeho jménem. Popisuje vztlakovou sílu, která působí na tělesa nejen v kapalinách, ale i v plynech.

Soubory ke stažení

Archimédův zákon
(157.975 kB)