Zákony přírody na dosah žákům
PŘEDMĚTY

Aktivita 1 - Vzdělávání a příprava pedagogů

V rámci této KA poskytneme nezbytné doplňkové vzdělávání našim učitelům. Projektem chceme zásadně změnit výukové metody, orientovat se na rozvoj klíčových kompetencí a větší mezipředmětovou provázanost. Dokud učitelé nebudou vědět jak na to, nemohou svou výuku efektivně změnit. Vzdělávání se bude soustředit na tyto oblasti:

  1. Stav přírodovědného experimentování na našich školách již dávno neodpovídá současným technologickým možnostem ani novým výukovým trendům, jež z těchto možností vycházejí. Proto učitelé přírodovědných oborů absolvují doplňkové workshopy zaměřené na práci s experimentálními výukovými pomůckami. Semináře budou zaměřeny na seznámení učitelů s novými technologiemi a pomůckami z oblasti školních experimentů a jejich implementaci do výuky. Obsahové seminářů: technické školení pro využívání pomůcek, experimentální výuka přírodních věd, zkušenostní výuka, konkrétní využití senzorů a měřících přístrojů při výuce v žákovských i demonstračních experimentech, příprava výuky, příprava cvičení pro žáky, následné hodnocení. 
  2. Ne všichni pedagogové školy jsou podobně motivováni k účasti na projektu. Proto se v rámci jejich vzdělávání budeme soustředit alespoň na dílčí změny postoje k výuce. Také budeme volit vhodné a motivační výukové metody a dostupný obsah. Celý pedagogický sbor absolvuje doplňkové workshopy zaměřené na sledování KK žáků a možností jejich měření; jak vytvářet společné vzdělávací moduly, které přesahují jednotlivé předměty; jak cíleně rozvíjet průřezová témata; experimentální a zkušenostní výuka. 
  3. Celkem se jedná o 2 semináře po 12 hodinách Způsob realizace: aktivita bude probíhat hlavně v prvním roce projektu a bude se prolínat s dalšími aktivitami. Každý seminář bude rozdělen na několikahodinové části tak, aby učitelé měli mezi vzděláváním možnosti vyzkoušet si výukové metody přímo u žáků (např. 4 +4 + 4 hodin). Společně s lektory budou potom rozebírat reálné situace, které se při výuce vyskytly. Semináře zadáme vzdělávacím organizacím za zakázku.
  4. Spolupráce s dalšími učiteli školy, zajištění provázanosti výuky: pravidelná metodická setkání s dalšími učiteli, kde se zaměříme na možnost provázání výukových obsahů. Výsledky a průběh experimentů uskutečněných ve výuce přírodovědných oborů lze provázat s výukou matematiky či IT.