Zákony přírody na dosah žákům
PŘEDMĚTY

Aktivita 5 - Vyhodnocení nového způsobu výuky a jeho implementace do ŠVP

  1. Vytvoření metodiky spojené s využitím měřicí interaktivní techniky v jednotlivých předmětech – metodika bude mít obecný úvod informující o metodě výuky, dále bude obsahovat graficky kvalitně zpracované příklady příprava na hodiny (vzdělávací materiály) a několika pokusů samotných žáků
  2. Konference – bude mít dvě části – žákovská konference + konference pro pedagogické pracovníky z regionu – cílem představit projekt a jeho poznatky, ukázat některé pokusy, rozšířit povědomí o způsobu výuky do škol v regionu
  3. Implementace poznatků do ŠVPů – na základě realizace projektu budou aktualizovány školní vzdělávací programy obou škol.