Zákony přírody na dosah žákům
PŘEDMĚTY

Aktivita 3 - Využití AJ při badatelských aktivitách žáků

Část zakoupených učebních pomůcek bude obsahovat návody na experimenty v angličtině. Také inspirace na realizaci žákovských školních experimentů nalezneme v zahraničních publikacích. Jednou z klíčových aktivit tedy bude také učitelská i žákovská rešeršní práce na dané přírodovědné téma a užití cizích jazyků pro orientaci v dané problematice. Do realizace aktivity se zapojí učitelé cizích jazyků.

O uskutečněné výuce povedeme dokumentaci a nejlepší příklady a metody budou zařazeny do výuky natrvalo. Zkušenosti z aktivit budou zpracovány v rámci KA5. Záměr aktivity je plně v souladu s cíli kurikulární reformy i s podporovanými aktivitami projektu výzvy.