Zákony přírody na dosah žákům
PŘEDMĚTY

Aktivita 4 - Tvorba prezentačních materiálů a jejich medializace

Sem patří zejména:

  1. Tvorba prezentačních materiálů, a jejich medializace. Vytvoření jednoduchých videonávodů ke zvoleným experimentům, příprava studentů k odprezentování vlastních výsledků, tvorba podkladů pro vytvoření webových stránek – výkladní skříně projektu
  2. Vytvoření vlastních webových stránek projektu – představení projektu, popis realizace, výstupy – metodika, ukázky pokusů, vložení typových vzdělávacích materiálů, diskusní část. Cílem je, aby web po skončení realizace projektu sloužil jako veřejný portál ke vkládání dalších vzdělávacích materiálů. Žáci se pomocí této aktivity naučí prezentovat nejen výsledky svých experimentů, ale i výstupy celého projektu a to jak formou nepřímou (spoluprací na tvorbě a designu webových stránek), tak i přímo (vystoupením na žákovské konferenci, vystoupení na konferencích věnovaných novým formám interaktivní výuky), příklady dobré praxe (může být publikace, video apod. – podle výběru zapojených žáků). Materiály budou připraveny ve spolupráci žáků a učitelů a zveřejněny v rámci publicity projektu. Tato aktivita podpoří mezipředmětovou provázanost (proběhne v rámci výuky IT, mediální výchovy či VV) a umožní našim žákům více se s projektem a jeho vizí ztotožnit.